VÄLKOMMEN TILL
         STUDIO A ARKITEKTER.

Studio A Arkitekter AB är ett litet arkitektkontor med lång erfarenhet av arkitektarbetets olika sidor. Vi har vårt säte i Örebro, men vårt arbetsfält är hela Sverige. Du kan få kontakt med oss här på vår webplats.

Självklart använder vi i designprocessen såväl den senaste CAD- och 3D-modelleringstekniken som den traditionella skisspennan. Våra beställare brukar särskilt uppskatta vår förmåga att tillsammans med brukarna hitta lösningar som tillfredsställer alla krav och önskemål, liksom förväntningarna på en spännande och stimulerande miljö.

Vi arbetar med alla typer av projekt. Klicka här för att se vad som just nu är aktuellt.

         
   
BYGGNADSVÅRD:   BYGGNADER FÖR UTBILDNING, MÖTEN OCH ARBETE :   INREDNING OCH FÄRGSÄTTNING:
Exemplen finns här   Exemplen finns här   Exemplen finns här